Kontakty - Kontakt - Contact:

ČStrain a.s.
Masarykova 604
252 19 Rudná
Česká republika
 
Telefon: +420 311 679 224
Tel/Fax: +420 311 679 242
E-mail: cstrain(a)cstrain.cz
 
 

Registrované sídlo společnosti:

Masarykova 604
252 19 Rudná
IČO: 14803917
DIČ: CZ14803917 (jsme plátci DPH)
(zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze; oddíl B, vložka 723)
 

Případné osobní návštěvy je vhodné předem dohodnout.

 
 

Historie - Geschichte - History:

 
 

ČStrain - 24 let výroby modelové železnice (1991 - 2015)

ČStrain se zabývá výrobou a prodejem modelové železnice se zaměřením na produkci modelů podle předloh vyráběných/provozovaných na území Československa s určením především na místní trh a příhraniční oblasti sousedících zemí, případně na zahraniční teritoria, kde jsou/byly předlohy konkrétních modelů provozovány.
ČStrain a.s. byla založena roku 1991 jako jedna z prvních firem v oboru modelové železnice po změně společenského systému v Československu s cílem navázat na místní dlouholetou, byť několikrát přerušenou tradici výroby železničních modelů, která sahá až do roku 1930, kdy vzniká první samostatný výrobce hračkových železnic na území tehdejšího Československa.
Výrobní činnost ČStrain začala roku 1991 licenční výrobou kolejiva PILZ, které na tehdejším československém trhu zcela chybělo. Již v roce 1992 představil ČStrain na veletrhu hraček v Norimberku svůj první model - lokomotivu řady 753 ČSD „Brejlovec“, postavený na pojezdu původního modelu řady V100 firmy Guetzold a která v následujících letech byla nosným výrobním programem. Postupně přibývaly i další modely hnacích i hnaných vozidel.
Kromě funkčních modelů drážních vozidel určených k provozování na kolejištích jsou vyráběné modely dopravní techniky využívány jako reklamní předměty subjekty zejména z oboru provozovatelů drážní dopravy, výrobců kolejových vozidel či komponentů k nim ke své propagaci či referenci.
 

ČStrain - 24 Jahre der Modelleisenbahnproduktion (1991 - 2015)

Die Firma ČStrain befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Modelleisenbahnen mit Schwerpunkt auf die Modellherstellung nach den Vorlagen, die innerhalb der Tschechoslowakei erzeugt/betrieben wurden, bestimmt vor allem für den lokalen Markt und die Grenzgebiete zu den benachbarten Ländern, bzw. für ausländische Gebiete, wo die Vorlagen konkreter Modelle betrieben werden/wurden.
ČStrain wurde 1991 als eine der ersten Firmen auf dem Gebiet der Modelleisenbahnen nach der Änderung des Regimes (1989) in der Tschechoslowakei mit dem Ziel gegründet, an die langjährige, obgleich einige Male unterbrochene lokale Tradition der Erzeugung von Eisenbahnmodellen anzuknüpfen, die bis in das Jahr 1930 zurück reicht, als der erste, selbständige Hersteller von Spielzeugeisenbahnen innerhalb der damaligen Tschechoslowakei entstand.
Die Produktionstätigkeit von ČStrain hat 1991 mit der Lizenzfertigung von PILZ-Gleissystem mit Profil angefangen, die auf dem damaligen tschechoslowakischen Markt gänzlich fehlte. Bereits 1992 präsentierte ČStrain auf der Spielwarenmesse in Nürnberg das erste Modell - die Lokomotive der Reihe 753 ČSD „Brejlovec“, gebaut auf dem Laufwerk des Originalmodells der Reihe V100 von der Firma Guetzold. Diese Lokomotive wurde in den folgenden Jahren zu unserem Hauptproduktionsprogramm. Schrittweise haben wir auch weitere Modelle von Loks und Wagen hergestellt.
 

ČStrain – 24 years of model railroad manufacturing (1991-2015)

ČStrain deals in the production and sale of model railroads, with a focus on producing scale models which represent the original articles produced or operated in the territory of the former Czechoslovakia. The models are designed especially for the domestic market and border regions of neighbouring countries as well as for those foreign territories where the original rolling stock is or has been in operation.
ČStrain a.s. was founded in 1991 and was one of the first companies in the model railroad domain after the political system of Czechoslovakia changed in 1989. The company aim was to continue the local, long-time tradition of railroad models which dates, with several interruptions, as far back as 1930 when the first independent maker of toy railroads was established in the territory of former Czechoslovakia.
The operations of ČStrain commenced in 1991 with the licensed production of PILZ model railroad components which had not been present in the former Czechoslovakia market at all. As early as in 1992 ČStrain presented its first model of the 753 Series “Brejlovec” locomotive of the Czechoslovak State Railways (ČSD) at the Nuremberg Toy Fair. The model was based on the undercarriage of Guetzold's original V100 model and represented the main article of the company. The offer continuously expanded to include more models of locomotives and vehicles.
 
ilustrační foto z pozadí
ilustrační foto z pozadí
ilustrační foto z pozadí
ilustrační foto z pozadí